شرکت پتروشیمی اردبیل

 

 

در راستاي استراتژي جمهوري اسلامي ايران بر پايه جايگزيني و توليد هر چه بيشتر محصولات حاصل از نفت و گاز به‌جاي صادرات مستقيم اين مواد ارزشمند و همچنين ايجاد ارزش افزوده از گازهاي حاصل از منابع نفتی، احداث طرح مجتمع اوره–آمونياك در اردبيل كه محصولات آن مصرف گسترده‌ای در داخل و خارج از كشور داشته و باعث اشتغال و رونق اقتصادي منطقه نیز خواهد شد، آغاز گرديد.

محصولات اين طرح شامل ۱۰۷ هزار تن اوره و ۷۵ هزار تن آمونياك درسال مي‌باشد كه با هدف تامين نياز داخلي و صادرات آن به كشورهاي منطقه و آسياي ميانه تولید می‌شود.

هم‌اكنون در داخل كشور مجتمع هاي توليد اوره و آمونياك درحال بهره‌برداري مجموعاً حدود ۳/۳ ميليون تن اوره جهت مصارف كشاورزي و غيره توليد مي‌نمایند.در حال حاضر نياز وزارت كشاورزي به کود اوره در حدود 3 ميليون تن در سال می‌باشد و طبق آمار و برآوردهاي اين وزارتخانه در ارتباط با نیاز به این كود شيميایي در سالهاي آتي و نرخ رشد زمينهاي زراعي تا سال ۱۳۹۲‌، نیاز داخلی به مصزف کود اوره ۶ ميليون تن خواهد گردید كه قرار است توسط طرح‌هایي كه شركت ملي صنايع پتروشيمي از جمله طرح اردبيل دردست اجرا دارند، تأمين گردد. مازاد توليد طرح‌هاي فوق نيز جهت صادرات درنظر گرفته خواهد شد. با توجه به موقعيت جغرافيايي، طرح پتروشيمي اردبيل تمامی بخش‌هاي كشاورزي شمالي كشور شامل گيلان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و استان اردبيل را از نظر تأمين كود شيميایي پوشش خواهد داد.